Ηνωμένες Πολιτείες - Νέο Σχέδιο American Eagle 1 oz χρυσό, 2021

Διαθεσιμότητα: 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Gold coins 1 Oz
Έτος έκδοσης: 2021
Ποιότητα: BU
Μέταλλο: Gold
Βάρος: 1 οz
Διάμετρος: 32,7 mm
Καθαρότητα: 916,7
2.340,00

In honor of the 35th anniversary of the American Gold Eagles, new designs have been introduced in mid-year 2021, creating a highly sought-after inaugural issue of these popular coins. The coin contains 1 oz of fine Gold. First year of the historic redesign of the Gold Eagle, adding collectible value to these Gold coins. The obverse is adapted from Augustus Saint-Gaudens’ famed Gold Double Eagle design, which features Lady Liberty with flowing hair, a torch in her right hand, and an olive branch in her left. The reverse features a bold close-up portrait of an eagle, designed by Jennie Norris. This design is the first new design introduced since the series began in 1986.