Όλες οι Χώρες – 22 νομίσματα 2 Ευρώ, Συλλογή 2021

Διαθεσιμότητα: 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
2 Euro coins collections
Έτος έκδοσης: 2021
Ονομαστική αξία: 2 Euro
Ποιότητα: UNC;BU
Μέταλλο: Copper-Nickel
97,90

Η συλλογή περιλαμβάνει τα νομίσματα: Belgium (Belgium-Luxembourg Economic Union, coin card), Belgium (Emperor Charles, Carolus V, coin card), Estonia (Finno-Ugric peoples), Estonia (National animal – the wolf), Finland (Journalism and free press), Finland (Aland Autonomy), France (Paris Olympic Games, coin card), France (75 years of UNICEF), France (the Tree of Life), Germany (Magdeburg Cathedral), Greece (200 years since the Greek revolution), Italy (Rome Capital of Italy), Italy (Healthcare professionals), Latvia (Recognition de iure of Latvia), Lithuania (Man and the Biosphere), Lithuania (DZUKIJA), Malta (TARXIEN TEMPLES), Portugal (Olympic Games Tokyo), Portugal (EU Presidency), Slovakia (Alexander Dubcek), Slovenia (Carniola Provincial Museum), Spain (Historic City of Toledo).