Εσθονία – 2 Ευρώ, Φιννο-Ουγγρικοί λαοί, 2021 (rolls)

Διαθεσιμότητα: 
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
2 euro sold out
Έτος έκδοσης: 2021
Ονομαστική αξία: 2 Euro
Ποιότητα: UNC
Μέταλλο: Copper-Nickel
56,50

Οι φιννοουγγρικοί λαοί είναι μια ομάδα λαών που ζει σε περιοχές της Βορειοανατολικής Ευρώπης, της Βόρειας Ασίας και της Λεκάνης των Καρπαθίων και μιλούν φιννοουγγρικές γλώσσες. Εκτός από τους Σαμογέτες, όλες οι υπόλοιπες γλώσσες των φιννοουγγρικών λαών ανήκουν στην ουραλική οικογένεια. Πολλοί φιννοουγγρικοί λαοί ζουν σε περιοχές οι οποίες περιβάλλονται από λαούς που μιλούν γλώσσες άλλων γλωσσικών οικογενειών. Ο όρος "φιννοουγγρικός" είχε αρχικά γλωσσικά και όχι εθνικά πλαίσια. Ωστόσο κατά τον 20ό αιώνα άρχισαν να αναπτύσσονται αισθήματα εθνοτικής αδελφότητας μεταξύ των φιννοουγγρικόφωνων λαών (ιδιαίτερα μεταξύ φιννικών λαών). Οι τέσσερις πολυπληθέστεροι φιννοουγγρικοί λαοί είναι οι Ούγγροι (13-14 εκατ. άτομα), οι Φινλανδοί (6-7 εκατ. άτομα), οι Εσθονοί (1.1 εκατ. άτομα) και οι Μορδβίνοι (744.000 άτομα). Οι τρεις πρώτοι κατοικούν σε ανεξάρτητα κράτη (την Ουγγαρία, την Φινλανδία και την Εσθονία αντίστοιχα). Οι Μορδβίνοι κατοικούν κυρίως στην Μορδοβία, μια δημοκρατία εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας.