Μεγάλη Βρεταννία - Charity, One Ounce Silver Proof coin, 2022

Διαθεσιμότητα: 
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Νομίσματα διεθνή
Έτος έκδοσης: 2022
Ποιότητα: PROOF
Μέταλλο: Silver
Βάρος: 1 οz
Διάμετρος: 38.61 mm
Καθαρότητα: 999
Όριο έκδοσης: 2.500
95,00

Charity, One Ounce Silver Proof coin, 2022. The reverse design depicts the allegorical figure of Charity - a young mother, seated, hugging two small children. Around left, the inscription IN · OMNIBUS · CARITAS - translated from Latin, In all things - charity. In the rim above right, the EIC mint mark of the East India Company; the letters are separated by arrows radiating from the centre around which they are situated. The obverse of the coin depicts the crowned old bust of Queen Elizabeth II facing right, wearing the Royal Diamond Diadem crown worn for her Coronation.