Ελλάδα - 6 Ευρώ αργυρό, ΕΤΟΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, 2022

Διαθεσιμότητα: 
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Νομίσματα ευρώ αργυρά
Έτος έκδοσης: 2022
Ονομαστική αξία: 6 Euro
Ποιότητα: PROOF
Μέταλλο: Silver
Βάρος: 10 g
Διάμετρος: 28,50 mm
Καθαρότητα: 925
Όριο έκδοσης: 2.000
65,00

2022 - ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ. Η αλιεία είναι μια πανάρχαιη ανθρώπινη δραστηριότητα, που σήμερα έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό χάρη στην τεχνολογία και στη δραστηριοποίηση μεγάλων επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα όμως, εκατομμύρια άτομα σε όλο τον κόσμο απασχολούνται στην παραδοσιακή παράκτια αλιεία ή σε μικρής κλίμακας ιχθυοτροφεία. Σε αναγνώριση της συμβολής τους στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών του παγκόσμιου πληθυσμού, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ανακήρυξε το 2022 Διεθνές Έτος Παραδοσιακής Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας. Ο εορτασμός επιδιώκει αφενός να προβάλει παγκοσμίως το ρόλο αυτών των εργαζομένων στη διατροφική ασφάλεια, στην εξάλειψη της φτώχειας και στη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ούτως ώστε να ενισχυθούν οι δράσεις για τη στήριξή τους, και αφετέρου να ενθαρρύνει τους ίδιους τους μικροαλιείς και μικροϊχθυοτρόφους να συνενωθούν και να δυναμώσουν τη φωνή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων που τους αφορούν. Η Ελλάδα συμμετέχει στον εορτασμό ως χώρα με μακρά αλιευτική παράδοση και δεδομένου ότι η μικρής κλίμακας παράκτια αλιεία έχει ιδιαίτερη οικονομική και κοινωνική σημασία για τους τοπικούς πληθυσμούς της, αλλά και χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.