Λετονία - 2 Ευρώ, Οικονομική παιδεία, 2022

Διαθεσιμότητα: 
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
2 Euro coins UNC
Έτος έκδοσης: 2022
Ονομαστική αξία: 2 Euro
Ποιότητα: UNC
Μέταλλο: Copper-Nickel
Όριο έκδοσης: 400.000
4,50

Αναμνηστικό νόμισμα 2 ευρώ αφιερωμένο στη χρηματοοικονομική παιδεία. Κατά τη διάρκεια της σταδιακής προετοιμασίας για τη συγχώνευση της Latvijas Banka και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Λετονίας, η Latvijas Banka έγινε ο εθνικός συντονιστής για θέματα χρηματοοικονομικής παιδείας στη Λετονία την 1η Ιανουαρίου 2022. Το νόμισμα παρουσιάζει ένα δέντρο ευημερίας που μπορεί να ανθίσει για όλους αν φυτευτεί στο έδαφος της οικονομικής παιδείας.