Καναδάς - Signs of the Zodiac 2 Ounce Silver, 2022

Διαθεσιμότητα: 
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Νομίσματα διεθνή
Έτος έκδοσης: 2022
Ποιότητα: PROOF
Μέταλλο: Silver
Βάρος: 2 oz
Διάμετρος: 50 mm
Καθαρότητα: 999,9
Όριο έκδοσης: 4.000
140,00

The fascination humans have with the stars and how we are all connected to them stretches back thousands of years. The Signs of the Zodiac 2 oz Fine Silver Coin depicts the zodiac in a stunning design with hidden features. Each of the 12 signs shines with metallic color in a section of the night sky, with the sun and moon at the center and a serrated edge. Hidden beneath the glyphs, a black light (included with the coin) reveals hidden constellations and brings out a new dimension to the blue sky and metallic signs. This 99.99% fine silver coin will delight and dazzle anyone with its unique black light feature and shimmering metallic signs. This unique coin is available with a limited mintage of just 4000 worldwide and comes presented in a sleek black display box.