Αυστρία – 3 Ευρώ, Ορνιθόμιμος, 2022

Διαθεσιμότητα: 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
STOCK CLEARANCE
Έτος έκδοσης: 2022
Ονομαστική αξία: 3 Euro
Ποιότητα: BU
Μέταλλο: Copper-Nickel
Διάμετρος: 34 mm
Όριο έκδοσης: 65.000
15,00

Ορνιθόμιμος. Το Ornithomimus είναι ένα γένος δεινοσαύρων ορνιθομιμιδών από την Ύστερη Κρητιδική Περίοδο της σημερινής Βόρειας Αμερικής. Το Ornithomimus ήταν ένα ταχύ διποδικό θηριόποδο. Σε απολιθωμένα στοιχεία είναι καλυμμένο με φτερά, εξοπλισμένο με ένα μικρό ράμφος χωρίς δόντια που μπορεί να υποδηλώνει παμφάγα διατροφή. Τα θηριόποδα (Theropoda) ήταν ομάδα δεινοσαύρων που ήταν κυρίως σαρκοφάγοι. Τρέφονταν με νεκρά ζώα ή κυνηγούσαν (σε ομάδες ή ατομικά) τα θηράματα τους μέχρι θανάτου. Τα θηριόποδα είναι πρόγονοι των σύγχρονων πτηνών. Τα μεγαλύτερα θηριόποδα αναπτύχθηκαν κυρίως την Κρητιδική Περίοδο.