Μάλτα – 2 Euro, Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια, 2022 (coin card)

Διαθεσιμότητα: 
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
2 euro sold out
Έτος έκδοσης: 2022
Ονομαστική αξία: 2 Euro
Ποιότητα: BU
Μέταλλο: Copper-Nickel
Όριο έκδοσης: 50.000
58,50

Το 2000, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (UNSC) υιοθέτησε ομόφωνα το ψήφισμα 1325 με θέμα «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια», σύμφωνα με το οποίο οι γυναίκες θα πρέπει να συμμετέχουν στη δημιουργία και τη διατήρηση της ειρήνης σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Είναι η πρώτη φορά που αυτό το διεθνές όργανο, το οποίο σε μεγάλο βαθμό ανδροκρατείται, αναγνώρισε τις επιπτώσεις των πολεμικών επιχειρήσεων επί του γυναικείου πληθυσμού και τη σημασία διατήρησης της ειρήνης και ασφάλειας για τις ευάλωτες κοινωνικές μάζες. Η ομόφωνη έγκριση ενός τέτοιου εγγράφου αποτελεί αναγνώριση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων καθώς και της συνεισφοράς των γυναικών στην πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων ανά τον κόσμο. Επιπλέον, το Ψήφισμα 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (UNSC) αντιμετωπίζει τον αντίκτυπο του πολέμου στο γυναικείο πληθυσμό, ανεξαρτήτως ηλικίας και περιλαμβάνει τμήμα για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών, την προστασία των γυναικών από τη βία λόγω φύλου, ιδιαίτερα από βιασμούς και άλλες μορφές σεξουαλικής κακοποίησης. Υπογραμμίζει επίσης τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες και τα κορίτσια κατά τη διάρκεια συγκρούσεων, για την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης, καθώς και τη σημασία αντιμετώπισης των γυναικών ως ηγετών και ενεργών παραγόντων.