Ηνωμένες Πολιτείες - American Eagle 1 oz χρυσό, 2015

Διαθεσιμότητα: 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Νομίσματα διεθνή χρυσά
Έτος έκδοσης: 2015
Ποιότητα: UNC
Μέταλλο: Gold
Βάρος: 1 οz
Διάμετρος: 32,7 mm
Καθαρότητα: 916,7
2.335,80

The 1 oz Gold American Eagle is the most popular, and one of the most beautiful. Contains 1 oz actual Gold weight. Obverse: Adapted from Augustus Saint-Gaudens’ famed Gold Double Eagle design, which features Lady Liberty with flowing hair, a torch in her right hand and an olive branch in her left. Reverse: Designed by Miley Busiek showing a male bald eagle in flight carrying an olive branch to his nest, where a female awaits with her young.