Ηνωμένες Πολιτείες - Νέο Σχέδιο American Eagle 1 oz χρυσό, 2023

Διαθεσιμότητα: 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Νομίσματα διεθνή χρυσά
Έτος έκδοσης: 2023
Ποιότητα: BU
Μέταλλο: Gold
Βάρος: 1 οz
Διάμετρος: 32,7 mm
Καθαρότητα: 916,7
2.335,80

Introduced in mid-2021, the new Gold Eagle designs have been a highly sought-after variation of America's most well-known coinage. It contains 1 oz of fine Gold. Obverse: Adapted from Saint-Gaudens’ popular Gold Double Eagle design, featuring Lady Liberty with a torch in her right hand and an olive branch in her left, and added details from the original bronze cast. Reverse: A close-up of an eagle, designed by Jennie Norris. The 2022 American Gold Eagle combines collectability and historical beauty with the Gold bullion appeal. 2021 marked the 35th Anniversary of the American Eagle Coin program and the introduction of new designs. The new reverse design features a portrait of an eagle. The obverse has been revised with additional detail from the original design by Augustus Saint-Gaudens to enhance this classic image that has been a part of American history since the early 1900s. First authorized by Congress for release in 1986, the American Gold Eagles became one of the most popular coins in the world.