Αυστρία - 25 Euro Silver Niob, ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ, 2023

Διαθεσιμότητα: 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Νομίσματα 25 ευρώ Niobium
Έτος έκδοσης: 2023
Ονομαστική αξία: 25 Euro
Ποιότητα: BU
Μέταλλο: Silver-Niobium
Βάρος: 16,5 g
Διάμετρος: 34 mm
Καθαρότητα: 900
Όριο έκδοσης: 65.000
95,00

GLOBAL HEATING 2023. First the bad news: it's getting hotter. The good news is that by acting in an environmentally friendly way, each and every one of us can play a role in limiting the temperature increase. The temperature increase caused by humans since 1850 has already exceeded the 1°C mark. Depicted inside the blue and gold niobium core of the coin’s obverse, a thermometer forms part of a clock that symbolises that time is running out. To its left is a globe on which it says +1.5°C. A globe also features in the centre of the coin’s reverse, which deals with the economic, ecological and social aspects of sustainability. To the right are the silhouettes of two human faces, in front of them a sea turtle is seen swimming. Due to environmental pollution and global warming, this species is threatened with extinction.