Φινλανδία – 2 Ευρώ, Νόμος για τη διατήρηση της φύσης, 2023

Διαθεσιμότητα: 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
2 Euro coins BU/UNC
Έτος έκδοσης: 2023
Ονομαστική αξία: 2 Euro
Ποιότητα: UNC
Μέταλλο: Copper-Nickel
Όριο έκδοσης: 400.000
8,50

Ο πρώτος νόμος της Φινλανδίας για τη διατήρηση της φύσης. Το κέρμα αναπαριστά ένα στιλιζαρισμένο σκαθάρι. Στο επάνω μέρος αναγράφεται σε ημικύκλιο η φράση «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ» στα φινλανδικά, ενώ στο κάτω μέρος αναγράφεται σε ημικύκλιο η φράση «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ» στα σουηδικά και το έτος έκδοσης «2023». Στη δεξιά πλευρά του εσωτερικού του κέρματος αναγράφεται η ένδειξη «FI». Η αριστερή πλευρά του εσωτερικού του κέρματος φέρει το σήμα του νομισματοκοπείου της Φινλανδίας.