Μάλτα – 2 Ευρώ, Η άφιξη των Γάλλων στη Μάλτα, 2023

Διαθεσιμότητα: 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
2 Euro coins Coin card
Έτος έκδοσης: 2023
Ονομαστική αξία: 2 Euro
Ποιότητα: BU
Μέταλλο: Copper-Nickel
Όριο έκδοσης: 80.500
24,00

Μάλτα, Η άφιξη των Γάλλων στη Μάλτα το 1798. Τον Ιούνιο του 1798, ο Ναπολέων Βοναπάρτης έθεσε τέλος στην κυριαρχία του Τάγματος του Αγίου Ιωάννη στη Μάλτα. Κατά τη βραχεία παραμονή του στη Μάλτα, ο Ναπολέων εγκαθίδρυσε δημοκρατική κυβέρνηση και προέβη σε διεξοδική μεταρρύθμιση της νομοθεσίας και των θεσμών της Μάλτας. Μεταξύ άλλων, η δουλεία και τα προνόμια των ευγενών καταργήθηκαν. Καθιερώθηκε το κοσμικό κράτος και το δικαστήριο της Ιεράς Εξέτασης σταμάτησε να λειτουργεί. Οι εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις δεν έγιναν καθολικά αποδεκτές από τον λαό της Μάλτας, ο οποίος μετά από λίγο καιρό εξεγέρθηκε. Το σχέδιο απεικονίζει μια προσωποποίηση της Γαλλικής Δημοκρατίας όπως απεικονίζεται στις επίσημες επικεφαλίδες της περιόδου. Στην αριστερή πλευρά αναγράφεται η επιγραφή «225η ΕΠΕΤΕΙΟΣ» συνοδευόμενη στο πάνω μέρος προς τα δεξιά, σε ημικύκλιο, από την επιγραφή «ARRIVAL OF THE FRENCH IN MALTA» (Η ΑΦΙΞΗ ΤΩΝ ΓΑΛΛΩΝ ΣΤΗ ΜΑΛΤΑ). Στο κάτω μέρος, αναγράφεται το έτος έκδοσης «2023». Οι επιγραφές «Liberte» (Ελευθερία) και «Egalite» (Ισότητα) βρίσκονται στην αριστερή και στη δεξιά πλευρά της εικόνας, αντίστοιχα. Στο επάνω αριστερό μέρος της επιγραφής «Egalite» αναγράφονται τα έτη «1798-2023».