Κροατία - 2 euro, Η εισαγωγή του ευρώ ως επίσημου νομίσματος, 2023

Διαθεσιμότητα: 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
2 Euro coins Coin card
Έτος έκδοσης: 2023
Ονομαστική αξία: 2 Euro
Ποιότητα: BU
Μέταλλο: Copper-Nickel
Όριο έκδοσης: 250.000
14,00

Κροατία, 2 ευρώ 2023, η εισαγωγή του ευρώ ως επίσημου νομίσματος της Κροατίας την 1η Ιανουαρίου 2023. Στο σχέδιο απεικονίζονται οριζόντια οι επιγραφές της χώρας έκδοσης «HRVATSKA» (Κροατία) και το έτος έκδοσης «2023.», καθώς και, περιμετρικά του εξωτερικού δακτυλίου του κεντρικού τμήματος του κέρματος, οι λέξεις «CLANICA EUROPODRUCJA» (μέλος της ζώνης του ευρώ). Οι επιγραφές αυτές σχηματίζουν το σχηματοποιημένο σύμβολο του ευρώ «€». Το άλλο κεντρικό σχέδιο του κέρματος είναι το διακριτικό και αναγνωρίσιμο σύμβολο της Κροατίας, το κροατικό μοτίβο της σκακιέρας, το οποίο αποτελεί μέρος του θυρεού της Δημοκρατίας της Κροατίας.