Λουξεμβούργο - 2 Ευρώ, the first 1 Franc coin, 2024 (card)

Διαθεσιμότητα: 
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
2 euro sold out
Έτος έκδοσης: 2024
Ονομαστική αξία: 2 Euro
Ποιότητα: BU
Μέταλλο: Copper-Nickel
Όριο έκδοσης: 7.500
37,00

Luxembourg 2 Euro "Franc" 2024 BU Coincard. Special 2 euro coin dedicated to the first Luxembourg 1 Franc coin. The coin first appeared in 1924 and depicts a Feiersteppler, a foundry worker. Comes in a coin card. Quality Brilliant Uncirculated. Mintage 7.500. Mint marks of the Royal Dutch Mint (KNM).