Γαλλία - 10 Ευρώ αργυρό, Pegasus Bridge - D-Day, 2024

Διαθεσιμότητα: 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Νομίσματα ευρώ αργυρά
Έτος έκδοσης: 2024
Ονομαστική αξία: 10 Euro
Ποιότητα: PROOF
Μέταλλο: Silver
Βάρος: 22,2 g
Διάμετρος: 37 mm
Καθαρότητα: 999
Όριο έκδοσης: 1944
95,00

To mark the 80th anniversary of the Normandy landings, Monnaie de Paris is minting a collection paying tribute to the soldiers of the four major Allied nations. Through four singular destinies, French commandos, British airborne troops and American and Canadian infantrymen are honored in this historic collection. Richard, a British Glider with the Airlanding Brigade, was part of the 6th Airborne (British and Canadian). He landed on the night of June 6, 1944, in a glider to the east of Sword Beach. Here he poses in front of Pegasus Bridge after the successful completion of Operation Deadstick. The glider in which he landed is in the background under the trees. The reverse of these coins depicts a spiral of all the Allied nations that took part in the landings, whether on land, sea or in the air. The stars under the flags are also a tribute to the Liberty Road, the milestones marking the route taken by the 3rd American Army to liberate France, as far as Luxembourg.