Λουξεμβούργο - 2 Ευρώ, Εθνόσημο του Λουξεμβούργου, 2010

Διαθεσιμότητα: 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
2 Euro coins BU / UNC
Έτος έκδοσης: 2010
Ονομαστική αξία: 2 Euro
Ποιότητα: UNC
8,50

Coat of Arms of the Grand Duke. The inner part of the coin depicts, on the left, a portrait of Grand Duke Henri facing towards the right, and on the right, the Coat of Arms of the Grand Duke, above which the year of minting ‘2010’ is featured between Mint marks, overlapping slightly into the outer ring. Below, the name of the issuing country LETZEBUERG overlaps slightly into the outer ring.