Σλοβακία – 2 Ευρώ, 20ή επέτειος της σύστασης της ομάδας του Visegrád, 2011

Διαθεσιμότητα: 
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
2 Euro coins BU/UNC
Έτος έκδοσης: 2011
Ονομαστική αξία: 2 Euro
4,50

Αναμνηστικό νόμισμα 2 Ευρώ με θέμα την 20ή επέτειο της σύστασης της ομάδας του Visegrad. Στο εσωτερικό μέρος του κέρματος απεικονίζεται το περίγραμμα τεσσάρων χωρών της κεντρικής Ευρώπης: της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας και της Σλοβακίας. Πάνω από αυτό το σχέδιο εμφανίζεται σύνθετο το γράμμα “V”, το οποίο συμβολίζει την ομάδα του Visegrad, μια περιφερειακή συμμαχία γνωστή και ως "Visegrad 4" ή “V4”. Η ομάδα αυτή συστάθηκε μετά τη σύνοδο κορυφής των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της Τσεχοσλοβακίας, της Ουγγαρίας και της Πολωνίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην ουγγρική πόλη Visegrad στις 15 Φεβρουαρίου 1991. Κύριος σκοπός της ομάδας του Visegrad ήταν η συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.