Γαλλία - 100 Ευρώ αργυρό, Επέτειος ανακωχής 1ου Παγκ. Πολέμου, 2018

Διαθεσιμότητα: 
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Νομίσματα ευρώ αργυρά
Έτος έκδοσης: 2018
Ονομαστική αξία: 100 Euro
Ποιότητα: BU
Μέταλλο: Silver
105,00

Celebration of the centenary of the First World War end. Launched in 2014 for the centenary of the Great War, the series highlights the lives of men on the front and women behing the lines; all were actors in the conflict that caused a serious breaking point in the 20th century. The obverse displays the bugler that called the cease-fire. The soldier wears multiple flags along with a Cornflower and a Poppy. The Arc de Triomphe is in the background, under which a returning soldier holds his child in his arms. The reverse of the coin shows its face value decorated with an oak branch and a laurel branch, evoking the Euro sign. The motifs on the reverse side are framed with a set of lines representing France's hexagonal shape.